Bij Cesar de Castaar

Blijspel 4 dames – 5 heren – 5 figuranten

Sinds Cesar Segers op pensioen is baat schoondochter Wiske het café “ Bij Cesar de Castaar ‘ uit.

Er gebeurt nooit iets tot op de dag dat de postbode voor Wiske en voor de beenhouwer van het dorp een aangetekende brief bij heeft.

Het café en de beenhouwerij moeten immers verdwijnen voor de TGV. Al gauw worden er plannen gesmeed tegen deze beslissing.

Terzelfder tijd duikt Bertha op, de op geld beluste dochter van Cesar.

Kleindochter Saartje is hoogzwanger en haar vriend heeft haar in de steek gelaten. Franske, de vaste klant heeft geen geld om zijn pinten te betalen.

Buurvrouw Roza heeft de lotto gewonnen en Toon en Frederick, de 2 postbodes, zijn ook rare figuren. Stof genoeg voor grappige situaties.

Dit toneelstuk is ook te verkrijgen in 2 bedrijven onder de naam “De Centjes van Cesar” (3d – 5h)


Decor: Dorpscafé

Verkrijgbaar bij: Almo Antwerpen

Leesbrochure: VTA, Open Doek, Auteur